I National Archives i Washington DC findes en hel del arkivalier vedrørende Dansk Vestindiens historie før 1917. Den pågældende arkivgruppe har betegnelsen "Record Group 55: Records of the Government of the Virgin Islands, Danish West Indies, 1672-1917" og omfatter omkring 400 hyldemeter. I forbindelse med en nyordning af arkivgruppen i 2001 er lavet en revideret oversigt derover. Man finder rundt i oversigten enten ved hjælp af indholdsfortegnelsen forrest eller det alfabetiske index bagerst. Man er i Washington i gang med at mikrofilme de vigtigste dele af arkivgruppen; kopi af enkelte af filmene findes i Rigsarkivet i København.

Download hele registraturen i pdf-format

 

   Rigsarkivet